Bijzonder veel mensen houden er slechts in beperkte mate rekening mee wat er allemaal op hun dak gebeurt. Zij gaan er namelijk vanuit dat hun dak na plaatsing gewoon voor altijd goed blijft zonder dat er speciale aandacht aan dient te worden geschonken. In de praktijk is dat echter absoluut niet het geval, in tegendeel. Neem nu bijvoorbeeld de vorming van mos op het dak. Mos kan er niet alleen voor zorgen dat de uitstraling van het dak negatief wordt beïnvloed, daarnaast is het ook nog eens zo dat er schade zoals scheuren en barsten door kunnen ontstaan. Heb jij eveneens te maken met mos op je dak en wil je daar graag iets aan doen? In dat geval kan je op deze pagina alle dakontmossen info terugvinden waar je ook maar enigszins nood aan kan hebben.

Waarom is je dak ontmossen zo belangrijk?

Op het eerste zicht lijkt het er naar uit te zien dat het ontmossen van je dak eigenlijk absoluut geen vereiste is. In de praktijk zal echter al snel het tegenovergestelde duidelijk worden. Een dak ontmossen is dan ook van belang omwille van de hieronder aangegeven redenen.

1.) Het voorkomen van scheuren en barsten

In eerste instantie is het tijdig ontmossen van je dak belangrijk om te voorkomen dat er scheuren en barsten worden gevormd door het mos. Deze begroeiing zorgt er namelijk voor dat het dak over een poreuzer karakter komt te beschikken. Op het ogenblik dat er sprake is van vriestemperaturen zal het vocht welke in het mos is terug te vinden vervolgens uitzetten waardoor er scheuren en barsten optreden in de dakbedekking. Doordat het mos in eerste instantie kleine scheurtjes aan het zicht onttrekt hebben deze alle tijd en ruimte om groter te worden. Uiteindelijk zijn het deze scheurtjes die zomaar verantwoordelijk kunnen zijn voor waterinfiltratie in huis.

2.) Het voorkomen van lekkages

Op het ogenblik dat er zich haarscheurtjes vormen in het dak als gevolg van mos en ander vuil is het steeds belangrijk om er rekening mee te houden dat dit het risico op lekkage in het dak structureel verhoogt. Bij menig aantal woningen die te maken krijgen met een lekkage in het dak kon worden vastgesteld dat deze schade er van aan de basis lag.

3.) Een langere levensduur

We zouden het in eerste instantie misschien niet verwachten, maar het is wel degelijk zo dat het dak van een woning sterk onderhevig is aan slijtage als gevolg van bijvoorbeeld hevige regenval of aanzienlijke schommelingen in de temperatuur. De aanwezigheid van mos zorgt er voor dat dit slijtageproces aanzienlijk wordt versneld. Dit betekent dat het niet tijdig ontmossen van het dak van je woning er in de praktijk altijd voor zal zorgen dat je binnen zeer korte tijd terug zal moeten investeren en dat kan uiteraard niet meteen de bedoeling zijn.

4.) Realiseer een mooie uitstraling

Op het ogenblik dat je een huis gaat bekijken zijn er twee zaken die je meteen opvallen. Het betreft hier de gevel en het dak. Het dak laten ontmossen zorgt er altijd voor dat deze over de meest optimale uitstraling blijft beschikken. Op deze manier wordt er een positieve indruk gecreëerd voor niet alleen jouzelf als eigenaar van de woning, maar ook voor de mensen die voorbij komen evenals voor een potentiële koper in de toekomst.

5.) Voorkom aantasting van de dakisolatie

Een extra voordeel dat is terug te vinden in het tijdig ontmossen van het dak van je huis heeft betrekking tot het voorkomen van een mogelijke aantasting van de isolatie welke zich in het dak bevindt. Het gebeurt niet zelden dat de aanwezigheid van mos er namelijk voor zorgt dat de efficiëntie van de dakisolatie wordt aangetast waardoor er warmteverlies kan optreden. Door je dak tijdig te ontmossen kan je dit probleem op efficiënte wijze voorkomen.

Hoeveel kost een dak ontmossen?

De dakontmossen kosten welke moeten worden betaald zijn altijd afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst moet er worden gekeken naar het type dak waarvan sprake is. Een dak welke bijvoorbeeld is gevormd uit riet laten ontmossen vergt een compleet andere aanpak in vergelijking met bijvoorbeeld een bitumen dak of een dak met dakpannen. Dit zorgt er altijd voor dat het laten ontmossen van een rieten dak gepaard gaat met aanzienlijk hogere kosten.

Een tweede vraag die je aan jezelf moet stellen is of je met het uitsluitend ontmossen van je dak voldoende hebt of niet. In het merendeel van de gevallen kiezen mensen er bij dakontmossen namelijk ook voor om deze te laten reinigen en te coaten. Indien dat eveneens geldt voor jou moet je dan wel rekening houden met hogere kosten, maar daar staat tegenover dat je wel een optimale levensduur voor je dak weet te realiseren. Hoe dan ook, wanneer je graag meer te weten wil komen over de dakontmossen kosten is het de moeite waard om de hieronder aangegeven prijstabel te raadplegen.

Type karwei Gemiddelde kostprijs
Dakontmossen Gemiddeld tussen 7,50 & 15 euro per vierkante meter
Ontmossen + coaten Gemiddeld tussen 35 & 45 euro per vierkante meter
Impregneren Gemiddeld tussen 7 & 15 euro per vierkante meter

Omwille van de veiligheid wordt het in de praktijk aangeraden om het ontmossen en reinigen van je dak altijd uit te besteden aan een professionele partij. Dit is ook vaak op financieel vlak doorgaans het interessantst, want lang niet iedereen heeft zomaar alle vereiste hulpmiddelen voor handen die zijn vereist voor het schoonmaken van het dak.