Wanneer je van plan bent om veranderingen of verbeteringen aan je woning uit te voeren is het vanzelfsprekend dat je even na zal willen gaan of je daar mogelijks een subsidie voor kan krijgen of niet. Dit geldt ook in het geval waarin je bijvoorbeeld een dakreiniging wenst uit te laten voeren. Dit laatste lijkt evenwel een beetje vreemd, want waarom zou een (lokale of federale) overheid er nu precies voor kiezen om een financiële tegemoetkoming voor een dergelijk karwei toe te kennen? We gaan er graag op deze pagina uitgebreid verder voor jou op in en geven je meteen aan of je nu voor dakontmossen al dan niet kan rekenen op een subsidie of een eventuele andere financiële tegemoetkoming.

Het belang van je dakontmossen

In eerste instantie moeten we het toch echt even hebben over het belang van tijdig je dak ontmossen. Veel mensen verliezen dit namelijk wel eens uit het oog tot ze op een zeker ogenblik moeten vaststellen dat hun dak er wel erg groen uitziet of er plots sprake is van regenwater welke zich een weg naar binnen in huis heeft weten te banen. In dit geval is het bovendien eigenlijk al te laat. Een gewone ontmossing van het dak kan dan namelijk niet meer volstaan waardoor je rekening zal moeten houden met onnodig hoge kosten. Gelukkig valt deze situatie wel perfect te voorkomen door tijdig je dak te laten ontmossen.

Met bovenstaande hebben we eigenlijk reeds aangegeven waar het belang van je dakontmossen zich in bevindt. Toch moet er niet alleen rekening worden gehouden met eventuele scheuren of barsten die ontstaan ten gevolge van het mos op je dak, wat bovendien ook te denken van eventuele lekkages die kunnen optreden? De vorming van haarscheurtjes die lange tijd aan het oog onttrokken blijven als gevolg van mos is een zeer vaak voorkomend probleem. Los van de mogelijke schade die een dak vol met mos teweeg kan brengen spreekt het bovendien voor zich dat een zwaar bemost dak er ook niet echt aantrekkelijk uitziet.

Bestaat er een subsidie voor dakontmossen?

Dakontmossen is een karwei welke in de praktijk eigenlijk helemaal niet veel geld hoeft te kosten. Bepalend hiervoor is natuurlijk het feit of er sprake is van een plat of een hellend dak en / of de vervuiling hardnekkig is geworden door de jaren heen of niet. Bovendien is het ook nog eens zo dat het soort dakmateriaal eveneens een niet onaanzienlijke invloed kan hebben op het kostenplaatje dat je moet betalen voor dakontmossen. Ben je bijvoorbeeld eigenaar van een huis met een prachtig rieten dak? In dat geval zal je er rekening mee willen houden dat de kosten voor het ontmossen van zo’n type dak steeds aanzienlijk hoger uitvallen. Dit heeft alles te maken met het feit dat er voor het ontmossen (en reinigen) van een rieten dak ten allen tijde gebruik moet worden gemaakt van een aangepaste techniek en / of werkwijze. In ieder geval, specifiek voor het ontmossen van een dak is er op moment van schrijven geen mogelijkheid om aanspraak te maken op een bepaalde subsidie.

Wel BTW-verlaging van 6% bij dakreiniging

Ondanks het feit dat er dus geen subsidie kan worden aangevraagd voor dakontmossen betekent dit niet dat er geen enkele financiële compensatie wordt aangeboden vanuit de overheid. Het is namelijk wel zo dat je voor het laten reinigen van je dak aanspraak kan maken op een BTW-verlaging van 21 naar 6 procent. Dit betekent een besparing van zomaar even 15 procent op de eindfactuur. Een belangrijk punt waar je wel rekening mee zal willen houden is terug te vinden in het feit dat de reiniging dient te gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf waar ook een factuur voor wordt afgeleverd. Is dat niet het geval? Dan kan je dus helemaal geen aanspraak maken op de BTW-verlaging naar 6 procent.

Besparen op dakontmossen? Dat kan met deze tips!

Het feit dat er geen subsidie wordt toegekend voor dakontmossen, maar er louter en alleen sprake is van een mogelijke BTW-verlaging van 6 procent is voor veel mensen toch wel een beetje een doorn in het oog. Lang niet iedereen heeft namelijk zomaar het geld vrij om hun dak te laten ontmossen. Dat hoeft nog niet meteen een groot probleem te zijn. Gelukkig bestaan er namelijk nog verschillende andere mogelijkheden die je kunnen helpen om het dakontmossen voor jou een behoorlijk stuk betaalbaarder te maken.

  • Kies een reinigingsbedrijf uit jouw buurt

Laat het dakontmossen altijd doen door een gespecialiseerd bedrijf welke in jouw omgeving is gevestigd. Dit zorgt er onder meer voor dat de voorrijkosten die aangerekend kunnen worden aanzienlijk binnen de perken kunnen blijven. Bovendien is dit sowieso een aanrader omdat ook mogelijke afspraken op deze wijze in alle eenvoud en zo efficiënt mogelijk gemaakt kunnen worden.

  • Zelf je dak ontmossen of toch maar niet?

Besparen op dakontmossen? Dat doe je volgens veel mensen door zelf de reiniging van je dak uit te voeren. Dat kan een voor de hand liggend gegeven zijn, maar in de praktijk is dit niet altijd even interessant, in tegendeel. Op het ogenblik dat je nog moet investeren in alle systemen of hulpmiddelen om je dak te reinigen brengt dit immers uiteraard ook een niet onaanzienlijke hoeveelheid aan kosten met zich mee. Hou ook hier dan ook zeker rekening mee bij zelf je dak ontmossen.