Dakontmossen is een karwei welke één keer om de zoveel tijd dient te gebeuren. Helaas zien veel mensen zich hier enigszins voor op de moeite of zijn ze van mening dat het ontmossen van hun dak eigenlijk de kosten niet waard is. Beide aannames zijn echter volledig onterecht. In eerste instantie is het zo dat het tijdig ontmossen van je dak wel degelijk een absolute vereiste is wanneer je wil kunnen blijven genieten van een optimale uitstraling en een zo goed mogelijke bescherming. Ben jij wel al overtuigd van het nut van je dakontmossen, maar wil je graag nog even enkele interessante tips krijgen waar je rekening mee kan houden? Dan is het raadplegen van de onderstaande lijst met tips voor jou ongetwijfeld de moeite waard!
dak ontmossen

Tip 1: Zelf dakontmossen? Hou dan rekening met asbest!

De eerste tip is er één voor mensen die er aan denken om het dakontmossen zelf te doen. Niet alleen dient er rekening te worden gehouden met het feit dat werkzaamheden uitvoeren aan het dak altijd de nodige risico’s met zich meebrengt (je werkt namelijk immers toch in de hoogte), daarnaast is het ook nog eens zo dat je aandachtig moet zijn voor de eventuele aanwezigheid van asbest. Heerst het vermoeden dat er nog asbest in je dak is terug te vinden? Laat het ontmossen dan zeker over aan een gespecialiseerd bedrijf. Op het ogenblik dat er schade toegebracht wordt aan het dak kan dat er namelijk voor zorgen dat de asbestvezels kunnen ontsnappen met alle gevolgen van dien.

Tip 2: Je dak ontmossen na een regenachtige periode

Het wordt altijd aangeraden om er voor te kiezen om je dak te ontmossen op het ogenblik dat er net sprake is geweest van een regenachtige periode. Zowel de algen als de mossen die er op het dak zijn terug te vinden zijn dan een stuk zachter en vochtiger waardoor ze op eenvoudige wijze verwijderd kunnen worden. Dit kan er niet alleen voor zorgen dat de werkzaamheden in tijd kunnen worden ingeperkt, daarnaast is het ook nog eens zo dat het verwijderen van de aanwezige mossen dan kan gebeuren met een zo beperkt mogelijk risico op schade. Hou hier dus zeker en vast rekening mee.

Tip 3: Lees goed de verpakking van het reinigingsmiddel

Er bestaan verschillende mogelijkheden om je dak te ontmossen. Je zou er in eerste instantie voor kunnen kiezen om gebruik te maken van gewoon water, maar daarnaast wordt er door heel wat mensen ook gebruik gemaakt van een speciaal reinigingsmiddel. In het laatste geval is het altijd noodzakelijk om goed de voorschriften op de verpakking op te volgen. Alleen op deze manier kan je het potentiële risico op schade evenals lekkages zoveel mogelijk binnen de perken houden. Hou er bovendien ook rekening mee dat lang niet alle reinigingsmiddelen zomaar geschikt zijn voor het reinigen van een dak.

Tip 4: Laat je dak meteen ook impregneren

Er wordt vaak onderschat in welke mate een dak eigenlijk elke dag opnieuw afziet. We staan er vaak niet bij stil, maar met name intense regenval, maar evengoed extreme temperaturen kunnen er voor zorgen dat het dak aanzienlijk te lijden heeft. Om er voor te zorgen dat je toch kan rekenen op een zo optimaal mogelijke levensduur voor wat je dak betreft is het altijd interessant om te kijken in de richting van impregneren. Door je dak te impregneren zorg je er namelijk voor dat de dakbedekking niet alleen water-, maar ook vuilwerend wordt. Op deze manier blijft de dakbedekking droger en wordt er bovendien voor gezorgd dat mossen en algen minder kans krijgen om zich te hechten aan de dakbedekking.

Tip 5: Ook het aanbrengen van een coating is interessant

Veel mensen gaan er vanuit dat het impregneren van het dak en het aanbrengen van een coating allebei hetzelfde is. We kunnen je alvast vertellen dat, dat niet het geval is. Door gebruik te maken van een anti-mosmiddel (een coating dus) wordt er namelijk vooral voor gezorgd dat de bacteriën die zijn terug te vinden op je dak worden gedood. Bovendien wordt er een extra beschermende werking gecreëerd welke er voor zorgt dat niet alleen mos, maar ook algen veel minder snel terug zullen komen. Ook het voorzien van een coating kunnen we dus in de praktijk eigenlijk alleen maar toejuichen.

Tip 6: Je dak zelf ontmossen is lang niet altijd interessant

Wanneer je er aan denkt om zelf het dakontmossen voor je rekening te nemen maak je deze beslissing waarschijnlijk vanuit financieel oogpunt. Wat je zelf doet kost namelijk in de praktijk altijd heel wat minder toch? Ja en neen. Het daadwerkelijk ontmossen van het dak zal inderdaad wel goedkoper zijn, maar wat wanneer je nog alle nodige hulpmiddelen dient te kopen om de reiniging voor je eigen rekening te kunnen nemen? In dat geval zal je al snel kunnen vaststellen dat dit op financieel vlak helemaal niet meer zo interessant is, in tegendeel.